อบรมระยะสั้น
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ข่าวสารล่าสุด
งานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ (The 7th Business, Economics and Communications International Conference)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..