หารือเรื่องการจัดอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์”
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยนางสาวชาลินี ปลูกผลงาม นักวิชาการศึกษา เข้าพบนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือเรื่องการจัดอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” สำหรับ กรรมการสหกรณ์ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ใช้หลักสูตรกลางของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ รวมกับหลักสูตรที่ทาง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำขึ้นโดยจะมีการจัดอบรมรุ่นแรกในเดือนธันวาคม 2564 นี้ จำนวน 10 ราย
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131