วิทยากร ให้กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในโครงการวิทยากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จิตอาสาร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว โดยนายเชาลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตร 7 แห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 40 คน ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 สำนักงานเกษตร วัฒนานคร จำกัด ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดส่งวิทยากรจากศิษย์เก่า และเครือข่ายร่วมเป็นวิทยากร ได้รับเกียรติจากคุณณภัทร ดีมาก หัวหน้าทีมการตลาด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสระแก้ว ในหัวข้อ “การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (แผนการผลิต แผนการตลาด แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)” ในครัั้งนี้

พื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ คุณณภัทร ดีมาก ได้บริจาคเงินค่าวิทยากร ให้กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในโครงการวิทยากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จิตอาสาร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131