Online Talk หัวข้อ “การจัดตั้ง Human Centric SMART City Platform”
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรม Online Talk หัวข้อ “การจัดตั้ง Human Centric SMART City Platform” ผ่านระบบ ZOOM 

โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณ จุฑามาศ วัฒนพานิช Head of MarTech, Digital Center of Excellence บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), คุณสมโภช รวมสิน PO of SMART Community Platform จากบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด และ ดร.สุธาศิณี สุศิวะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมการเสวนาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี SMART City Platform, SMART Energy Solutions, Solar Rooftop and Digital Solutions มาใช้ในชีวิตประจำวันแก่ ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ EEC มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 76 คน
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131