โครงการวิทยากร GSC จิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในวันครบรอบสถาปนา 26 ปีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
26 ปี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการวิทยากร GSC จิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในวันครบรอบสถาปนา 26 ปีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยมีบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน รองคณบดี นวัตกรรมบริหารองค์กรคุณธรรมสู่ความยั่งยืน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ที่ทำการบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน" ให้แก่บุคลากรของ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ในครั้งนี้
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131