ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ หัวหน้าศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานห้องนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ หัวหน้าศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เชิญเป็นประธานห้องนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ“วิถีชีวิตใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131