ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังและแผนอัตรากำลังของ สำนักงาน กสทช.
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร.นุจรี ภาคาสัตย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และ ทีมคณะที่ปรึกษาฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังและแผนอัตรากำลังของ สำนักงาน กสทช. นำโดยนายฉลาด อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 3 ร่วมด้วย ผู้บริหารระดับสำนัก ผู้บริหารระดับ ทุกส่วนงานของสำนักงาน กสทช. และผู้แทนสำนักงานทรัพยากรบุุคคล สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานกสทช.ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131