การวางแผนองค์กรและ หลักการตลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ หัวหน้าศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายในเรื่องการวางแผนองค์กรและ หลักการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์ และ เกษตรกร ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จังหวัดชุมพร
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131