การนำเสนอแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย นายไพรินทร์ ทองภาพ รองคณบดี นวัตกรรมบริหารคุณภาพวิชาการ สู่สากล ดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน รองคณบดี นวัตกรรมบริหารองค์กรคุณธรรมสู่ความยั่งยืน ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์ อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ผู้ดูแลโครงการฯ จากธนาคารออมสิน ที่มาร่วมรับฟังการนำเสนอแผนการพัฒนาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นบูรพา ปีที่ 3 โดยมีกลุ่มย่อย จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่                     
1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอำเภอบางคล้า                     
2. วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดฉะเชิงเทรา                     
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์                     
4. กลุ่มอาชีพสตรีตำบลตะเคียนเตี้ย                     
5. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลตะเคียนเตี้ย                   
6. ตลาดโบราณนครเนื่องเขต                   
7. วิสาหกิจชุมชนขนมโมจิ 9 ไส้
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ Innovation Club GSB Startup วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131