วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ฉลองครบรอบ 25 ปี
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ฉลองครบรอบ 25 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ต่อไป และกิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าเกียรติคุณ ในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในด้านนวัตกรรมความรู้ และด้านบริการสังคม จำนวน 12 ท่าน และบุคลากรเกียรติคุณ ในด้านความเป็นผู้นำ ด้านความเป็นผู้มีนวัตกรรม และด้านความเป็นผู้มีจิตอาสา จำนวน 3 ท่าน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากผู้บริหาร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องอาหารชั้น 1 อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131