บรรยายวิชาการสู่กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อวิชา “นวัตกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับต้น” รุ่นที่ 28 ให้แก่ข้าราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131