อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน บ้านตมโฮมสเตย์
ดร.รชฏ จันทร์น้อย อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงพื้นที่และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน บ้านตมโฮมสเตย์ ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ. 2563
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131