Buu the one Family
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯสัญจร ขานรับนโยบาย Buu the one Family โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม ผู้รักษาการแทรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯสัญจร ขานรับนโยบาย Buu the one Family  มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อ Buu the one Family และกิจกรรมเปิดบ้านสระแก้ว สร้างเสริมความสัมพันธ์  ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131