โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สูตรสำเร็จร้องเพลงสำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ ๅ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สูตรสำเร็จร้องเพลงสำหรับผู้บริหาร” ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องเรียน 701 อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดโดย The GSC Academy ซึ่งเป็นงานภายใต้การบริหารของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณรุ่งนภา เจริญราษฎร์ นักร้องมืออาชีพมาเป็นวิทยากร โดยการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัถตุประสงค์ อันเนื่องมาจากการร้องเพลงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บริหาร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหาร “ผู้นำที่มีเสน่ห์” หัวหน้าหรือผู้บริหาร ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกงานสังสรรค์ งานเลี้ยงของบริษัท หรือถูกเชิญไปร่วมงานเลี้ยงของหน่วยงานอื่น

การร้องเพลงให้ถูกต้อง ต้องทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของดนตรี ได้แก่ ลักษณะวงดนตรี หลักการของดนตรีสากล และการเปล่งเสียงร้องที่ถูกต้อง  ผู้บริหารสามารถที่จะฝึกฝนให้เกิดความชำนาญได้ โดยการได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131