จากผลงานและชื่อเสียงของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีแพร่หลายและเป็นที่ประจักษ์สู่สังคม มากว่า 24 ปี
คุณประกายศรี  ก้อนทอง พนักงานของ บริษัท ปตท. จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ สืบค้น ผ่านสื่อ social network  และได้พบว่าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ ระดับต้นๆของประเทศ จึงขอเข้าพบ ดร.ศักดิ์ชาย จันทรเรือง รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เพื่อปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการหลังเกษียณอายุ ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131