สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมให้กับโรงพยาบาลชลบุรี
เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 คุณธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย คุณดรุณ แสงฉาย อดีตอธิบดีกรมท่าอากาศยาน คุณวัฒนา หลายเพิ่มพูล อดีตผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ “GSC Alumni Association Golf Charity 2019” ในการบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 103,025 บาท (หนึ่งแสนสามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ผศ.(พิเศษ) นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ให้เกียรติมารับมอบเงินบริจาคด้วยตนเอง

โดยกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ “GSC Alumni Association Golf Charity 2019” ดังกล่าว สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมกับ ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับสูง (Ex-MBA) รุ่นที่ 2 และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดขึ้น ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟ รอยัลเลคไซด์กอล์ฟคลับ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน บุคลากร รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131