ส่งมอบงานออมสินยุวพัฒรักษ์ถิ่น ให้แก่วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ศิริญญา วิรุณราช อาจารย์ประจำ  นายนุกูล ทองมา นายประกร เถกิงเกียรติ และนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ เดินทางสู่เกาะสีชัง ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการย่อย “การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ปลาหมึกแดดเดียว และเพิ่มช่องทางทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เกาะสีชัง” เพื่อทำการมอบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คีออส และเงินในการจำหน่ายน้ำพริกปลาหมึก ให้กับนางบุญถึง  วงษ์จัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เกาะสีชัง ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131