ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก ครั้งที่ 7
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เข้าเยี่ยมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และทำการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว อีกทั้งยังเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยมี อาจารย์อโนชา  สุวรรณสาร (อาจารย์แก้ว) อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต และหัวหน้าสำนักงาน ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131