ฝึกอบรมหลักสูตร “The Leadership Program รุ่นที่ 1
22/08/2562

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “The Leadership Program รุ่นที่ 1” ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานการประกันสังคม จำนวน 29 ท่าน ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี