การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ”การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคตะวันออก” วันที่5-6 มิถุนายน 62  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค9 มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และขอขอบคุณสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้เกียรติ ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131