เจรจาแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ

เจรจาแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนิสิต การทำวิจัย รวมถึงการทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short course training) ระหว่าง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเจรจากับ Mr. Hrridaysh Deshpande Director Member, Governing Board and Board of Management of Ajeenkya DY Patil University และ Ms. Jidapa Thavarit Academic Advisor for International Students จากประเทศอินเดีย และเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131