หารือความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะจาก บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำกัด  โดย คุณทัศนีย์ อินทปุระ Managing Director และคณะ ในการประชุมหารือความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..