ให้การต้อนรับ คณะจาก chengdu polytechnic university
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ทองภาพ รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะจาก  chengdu polytechnic university ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอธิการบดี และคณบดี ในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..