ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรม ระดับต้น”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรม ระดับต้น” ให้ข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..