วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 ดร.รชฏ จันทร์น้อย อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาสมรรถนะพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ต
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..