เสวนาในหัวข้อ เมืองใหม่-รถไฟฟ้าความเร็วสูง พลิกโฉมแปดริ้ว EEC คนไทย...ได้อะไร ?
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เกียรติรับเชิญ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ เมืองใหม่-รถไฟฟ้าความเร็วสูง พลิกโฉมแปดริ้ว EEC คนไทย...ได้อะไร ?  โดยมีวิทยากรดังนี้
๑. ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๒. คุณมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๓. คุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๕. คุณมนัส ตั๊นงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
๖. คุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจและบริการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเทพราชแกรนด์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..