วันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 24 ปี
วันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 24 ปี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร จัดทำบุญถวายสังฆทาน  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตเก่าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ในงานนี้ยังมีการเสวนา หัวข้อ”GSC กับบทบาทการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำ มีนวัตกรรม และ มีจิตอาสา ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ได้แก่   
1. ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และบริหารบริษัทน้ำตาลมิตรผล  
2. ดร.สมศักดิ์ สวัสดี ประธานกรรมการ บริษัทเครือโพวากรุ๊ป
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..