News & Activities
วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ
12/10/2561

ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมใน eec ครั้งที่ 3
12/10/2561

หารือดทำโครงการแข่งขันวิ่งการกุศล  “GSC Mini Marathon 2019”
10/10/2561

ลงนามสัญญาในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ก้าวหน้าทัน ไทยแลนด์ ๔.๐
28/09/2561

เสวนาในหัวข้อ เมืองใหม่-รถไฟฟ้าความเร็วสูง พลิกโฉมแปดริ้ว EEC คนไทย...ได้อะไร ?
27/09/2561

Excel Advanced เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง
19/09/2561

ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม “Silk Road Culture &Exchange Week”
16/09/2561

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ABEST 21
13/09/2561

“เทคนิคการเข้าพบและการเจรจาอย่างไรให้ผู้บริหารภาคเอกชน เห็นชอบและร่วมมือในโครงการ ของหน่วยงานรัฐ”
03/09/2561