กิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) กับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) กับ สถาบันการสร้างชาติ
หารือเรื่องการจัดอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์”
จัดกิจกรรมการนำเสนอธุรกิจ (Pitching)
เยี่ยมชมอาคาร ศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
โครงการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตและ ผลิตภัณฑ์สู่การยอมรับของตลาดวิถีใหม่ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทำไม ? ทุกอาชีพ ต้องเรียน MBA
งานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ครั้งที่ 12 (The 12th ASEAN + 9 International Conference on Business, Economics, Finance and Innovation)
อบรมออนไลน์ฟรี “การสร้างสื่อการนำเสนอให้สวย ด้วยโปรแกรม Canva เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131