ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ระดมกำลังฉีดยาฆ่าเชื้อ covid-19 เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส covid-19
นายมานพ แสงจำนงค์ นิสิต Ph.D. OD รุ่นที่ 6 ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ และ วารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต อยู่ใน TCV ฐาน 1
หารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ EEC
หารือ การพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC
ร่วมรับฟังการสัมมนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างไทย - ออสเตรีย
โครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ IRTC
ร่วมนำเสนอบทความ ในการประขุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563
ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ธนาคารออมสิน ภาค 15
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131