ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม
เสวนาในชั้นเรียนหลักสูตร Executive MBA
อบรมบัญชีครัวเรือน
การเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมส์ (Business Stimulation)
การนำเสนอแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ฉลองครบรอบ 25 ปี
ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคนิคการวิจัยขั้นเทพสำหรับ SMEs ในภาวะวิกฤตโควิด-19
งานสัมมนา วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11
การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม New Normal ยุคโควิด-19
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131