กิจกรรม
นิสิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
วิทยากร ให้กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในโครงการวิทยากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จิตอาสาร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
การสัมมนาออนไลน์ “แนวทางการจัดทำหลักสูตร ระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank)”
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรการจัดการธุรกิจโลก( MBA-GBM )
Online Talk ในหัวข้อ “Solar Rooftop and Smart Energy Solutions”
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา Online หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
โครงการวิทยากร GSC จิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในวันครบรอบสถาปนา 26 ปีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
GSC Open House GBM
Online Talk หัวข้อ “การจัดตั้ง Human Centric SMART City Platform”
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131