ข่าวสารกิจกรรม
วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมใน eec ครั้งที่ 3
หารือดทำโครงการแข่งขันวิ่งการกุศล  “GSC Mini Marathon 2019”
ลงนามสัญญาในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ก้าวหน้าทัน ไทยแลนด์ ๔.๐
เสวนาในหัวข้อ เมืองใหม่-รถไฟฟ้าความเร็วสูง พลิกโฉมแปดริ้ว EEC คนไทย...ได้อะไร ?
Excel Advanced เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง
ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม “Silk Road Culture &Exchange Week”
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ABEST 21
“เทคนิคการเข้าพบและการเจรจาอย่างไรให้ผู้บริหารภาคเอกชน เห็นชอบและร่วมมือในโครงการ ของหน่วยงานรัฐ”
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..