ข่าวสารบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก ครั้งที่ 7
พบปะศิษย์เก่าคนเก่งของ GSC
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก ครั้งที่ 7
พิธีปิด และส่งมอบโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา
เริ่มแล้วโครงการ วิทยากร GSC จิตอาสา
การแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ “GSC Alumni Association Golf Charity 2019”
วิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่4"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาและโค้ชนักธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล” Exclusive digital marketing by expert coaching  
หารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131