วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
9 กรกฎาคม 2564
นิสิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
9 กรกฎาคม 2564
วิทยากร ให้กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในโครงการวิทยากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จิตอาสาร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
7 กรกฎาคม 2564
การสัมมนาออนไลน์ “แนวทางการจัดทำหลักสูตร ระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank)”
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131