วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
12 ตุลาคม 2561
วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ
12 ตุลาคม 2561
ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมใน eec ครั้งที่ 3
10 ตุลาคม 2561
หารือดทำโครงการแข่งขันวิ่งการกุศล  “GSC Mini Marathon 2019”
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..