ศูนย์รวมบริการออนไลน์สำหรับนิสิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131