วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Journal Of Global Business Review
yesJournal Of Global Business Review Volume 7- 20   

=================================================================

For author: Submit a new article
1. Article  Typing Form
2.Submitted Form
3.References Style
4.Instructions for Authors
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..