ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..