ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..