เผยการเขียนแผนยุทธศาสตร์ อยากหมดเปลือก เพื่อการประชาสัมพันธ์ของประเทศ

                    เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เผยเทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์ ให้กับสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ โดยคุณธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ นำทีมงานมารับฟังเทคนิคต่างๆในการเขียนแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้
เพื่อนำเป็นแนวทางในการเขียนแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ต่อไป
 

 
 
 
 
 
Graduate School of Commerce
169 Longhadbangsean Road Sansuk Muang Chonburi 20131
Tel : 0-3839-2018-
20 Fax : 0-3839-2024
Copyright @ 2002 GSC Burapha University Thailand
Powered By IT GSC , Computer Room Floor 3
Tel : 0-3839-2018 #142-144