วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Graduate School of Commerce Burapha University
The "Unlimited Knowledge and Progressive Network" for Global Sustainability Collaboration
14 สิงหาคม 2561
ร่วมงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 14 ครบรอบปีที่ 85
1 สิงหาคม 2561
ร่วมงาน โครงการประชารัฐสวัสดิการรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
17 กรกฎาคม 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 9 มหาวิทยาลัย