วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
5 กุมภาพันธ์ 2563
บรรยายวิชาการสู่กระทรวงอุตสาหกรรม
2 กุมภาพันธ์ 2563
Buu the one Family
16 มกราคม 2563
อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน บ้านตมโฮมสเตย์
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131