วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
3 กันยายน 2561
“เทคนิคการเข้าพบและการเจรจาอย่างไรให้ผู้บริหารภาคเอกชน เห็นชอบและร่วมมือในโครงการ ของหน่วยงานรัฐ”
25 สิงหาคม 2561
การลงทุนในเมียนมาร์ เจาะโอกาส จับความท้าทาย สู่อุตสาหกรรมโรงแรม
24 สิงหาคม 2561
วันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 24 ปี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..