วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
13 มิถุนายน 2563
สัมมนาออนไลน์ “การปรับตัวของภาคธุรกิจ หลังเกิด New Normal จากวิกฤตโควิด-19”
6 มิถุนายน 2563
Storytelling สร้าง Content ชิงยอดขาย ขยายรายได้
30 พฤษภาคม 2563
วางแผนกลยุทธ์ขั้นเทพ สู่การปฏิบัติที่ได้ผลจริง
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131