วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
14 สิงหาคม 2561
ร่วมงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 14 ครบรอบปีที่ 85
1 สิงหาคม 2561
ร่วมงาน โครงการประชารัฐสวัสดิการรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
17 กรกฎาคม 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 9 มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..