วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
2 พฤศจิกายน 2562
สานสัมพันธ์น้องพี่ ExecutiveMBA 43 และ ExecutiveMBA 44
26 ตุลาคม 2562
จากผลงานและชื่อเสียงของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีแพร่หลายและเป็นที่ประจักษ์สู่สังคม มากว่า 24 ปี
23 ตุลาคม 2562
สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมให้กับโรงพยาบาลชลบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131