วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
21 พฤษภาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
15 พฤษภาคม 2562
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้เกียรติรับเชิญจากสำนักงานประกันสังคม ในการเป็นวิทยากร
11 พฤษภาคม 2562
“สานสายใยน้องพี่ GSC สัมพันธ์” และพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2562
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..